Toppbild3

Om SOS verksamhet i Spanien

SOSutsikt
 
SOS Animals (Spay Our Strays) grundades1997 av Tony Byford och Kim Halliwell. Tillsammans köpte de marken där SOS låg fram till 2010. Kim Halliwell fick lämna den spanska organisationen 2008 och i januari 2010 flyttade SOS hela hundgården till Churriana i närheten av Torremolinos där verksamheten bedrevs fram till hösten 2011.För tillfället är SOS beläget i närheten av staden Coin utanför Malaga.
 
SOS Animals mål är att minska oönskade hundars lidande och antalet hemlösa hundar. Hundgården tar emot övergivna hundar och ser till deras behov. Endast djur som inte kan behandlas veterinärt eller visar tecken på aggression avlivas och då enbart på veterinärs inrådan.

Enligt spansk lag måste hundar utrustas med mikrochip samt hållas kopplade på allmän plats. Detta betyder att en hund som är kastrerad och chipmärkt inte kan återvända till gatan igen utan måste placeras i ett hem eller på hundgården. Den lokala uppsamlingsplatsen för hundar behåller till skillnad från SOS bara hundarna i fem till sju dagar. Det är den tiden allmänheten har på sig att hitta sin bortsprungna hund eller nya ägare kan adoptera en hund. Alla hundar som inte hämtas eller adopteras inom dessa dagar avlivas. SOS Animals däremot avlivar som sagt inte friska hundar.

 

När en hund lämnas till SOS kontrolleras för det första om den har mikrochip, är det en bortsprungen hund med chip kan den lämnas tillbaka till sin ägare. Om hunden inte har ett mikrochip avmaskas och avlusas den direkt. Om ingen gör anspråk på hunden inom tio dagar vaccineras den, får mikrochip och i sinom tid, kastreras. Hunden genomgår även en veterinärundersökning med kontroll av blodvärden och inre organ. Den testas för förekommande parasitsjukdomar och om alla tester är negativa får den ett Scaliborhalsband som skydd mot parasiter. Direkt efter de tio dagarna påbörjas omplaceringen av hunden och informationen om varje enskild hund läggs ut på nätet. Omhändertagandet av en hund är alltid en omfattande och kostsam process men också framgångsrik då hundarna oftast hittar nya hem antingen i Spanien eller i andra delar av Europa. För att en hund ska nå den svenska hemsidan och bli tillgänglig för placering i Sverige krävs ytterligare tester, hunden måste även först testa negativt för leishmania. SOS Animals har placerat hundar i Sverige sedan oktober 1997.

 

SOStrippel

 


 


 

....................................................................................................................................................................................................