3214234

Vill du ställa upp som jourhem/fosterhem?

Jourhem / fosterhem

Vi använder oss endast av jour- och fosterhem i begränsad utsträckning då vår önskan är att hundrana ska få komma direkt till sitt permanenta hem. Detta för att utsätta hundarna för så lite stress och miljöombyten som möjligt.
 
Ibland hamnar man dock i situationer då man behöver ett tillfälligt hem åt en hund. Det kan uppstå allergi i hundens familj, eller att hunden inte fungerar med katterna eller med barnen. Hunden trivs kanske inte i stan, man måste flytta eller något annat. Problem kan uppstå även om man gjort allt för att förutse och undvika dem.
 
Som jour/fosterhem är det bra om man kan ta emot samtal från personer som är intresserade av att adoptera hunden samt låta dem komma och träffa hunden. Självklart finns SOS Animals Sverige hela tiden i bakgrunden, men eftersom det är fosterhemmet som känner hunden bäst ser vi gärna att de är delaktiga i placeringen av hunden.
 
Det går inte i förväg att säga hur länge hunden kommer att stanna i fosterhemmet. Det kan gälla allt från några få dagar till en längre tid. Så det gäller att tänka på detta när man ställer upp och tar emot en hund.
 
Den som vill ställa upp och hjälpa till ska var över 20 år, inte ha barn under 5 år eller ha fler än 3 egna hundar i hemmet. Har du frågor kring detta kontakta så kontakta Nina Ihrner på nina.ihrner@sos-animals.se.

separator 


Villkoren i avtalet för att vara fosterhem är att:

- Låta SOS besöka hunden i fosterhemmet för att kontrollera dess välfärd och kunna ge eventuella nödvändiga råd. Om SOS bedömer att hunden inte behandlas väl har SOS rätt att återta hunden.
 
- Ej placera eller avliva hunden utan godkännande från SOS.
 
- Stå för hundens vård och matkostnad under vistelsen i fosterhemmet samt stå för kostnaden vid hundens hämtning.
 
- Informera SOS gällande hundens tillstånd, placeringsaktiviteter etc.
 
- Behålla hunden tills dess den får ett permanent hem eller kan flyttas till annat fosterhem i SOS regi.
 
- Stannar hunden i fosterhemmet skall full adoptionskostnad betalas, dvs 4900 kr .
 
SOS kommer att/försäkrar att:
 
- Hunden är testad mot sjukdomar och godkänd av SOS som fosterhund.
 
- Stå för ev. veterinärkostnader och av veterinär ordinerad kost/medicin som ej täcks av försäkring.
 
- Aktivt arbeta för att hunden skall få ett varaktigt hem.
 
- Hålla regelbunden kontakt med fosterhemmet.
 
Läs igenom villkoren ovan noga innan du anmäler intresse för att vara fosterhem!