Toppbild2

Omhändertagande av hundar på SOS i Spanien

När en hund lämnas till SOS av en privatperson är det första vi gör att leta efter ett mikrochip för att vara säkra på att hunden inte bara har sprungit bort. Om hunden inte har ett mikrochip ger vi den genast en avmasknings- och loppkur. Om hunden har ett mikrochip kan vi lämna tillbaka den till sin ägare.

Om ingen gör anspråk på hunden inom 10 dagar vaccinerar vi den, sätter in mikrochip och i sinom tid, kastreras den. Direkt efter de 10 dagarna så påbörjar vi omplaceringen av hunden, som innebär att ta och skicka bilder via mail och lägga ut den på Internet. Det är en omfattande och kostsam process, men extremt framgångsrik eftersom hundarna oftast hittar nya hem antingen i Spanien eller andra delar av Europa.

När en hund kommer till SOS genomgår den även en veterinärundersökning som innebär att vi kontrollerar alla blodvärden och inre organ. Den testas för förekommande parasitsjukdomar och om alla tester är negativa får den genast ett Scalibor-halsband som håller alla parasiter borta och förhindrar senare angrepp av sjukdomarna.

I Andalusien måste alla hundar enligt lag ha mikrochip. Den lokala dog-pounden behåller bara hundarna i fem till sju dagar innan de avlivas. Det är den tiden allmänheten har på sig att hitta sin bortsprungna hund eller nya ägare kan adoptera en hund. Alla hundar som inte hämtas eller adopteras inom dessa dagar avlivas.

SOS avlivar aldrig en frisk hund. Vi försöker först hitta ett nytt hem till hunden, men i vissa fall när hunden inte kan placeras så får den stanna på SOS för resten av livet som fadderhund.