Toppbild4

Möten och stadgar

Styrelsen sammanträder regelbundet och har då möjlighet att diskutera de synpunkter som föreningens medlemmar och andra inkommer med. Maila dina frågor eller synpunkter till styrelsen@sos-animals.se så tas det upp på närmsta möte. Styrelsen återkommer så snabbt som möjligt med svar.
 
Från och med 2009 kan man nominera lämpliga personer till SOS Animals Sveriges styrelse under hela året. Kontakta valberedningen på valberedning@sos-animals.se för mer information.
 
SOS Animals Sveriges styrelse för 2019


Nina Ihrner, ordförande
Jeanette Sjöblom, ledamot / kassör
Björn Hedenström, ledamot
Malin Hanning, ledamot

Madelene Karlsson, ledamot

Linnea Westin, suppleant
Sofia Sundström, suppelant
Anna Rönnberg suppleant 
Om du vill komma i kontakt med någon av oss så maila till styrelsen@sos-animals.se
...........................................................................................................................................................................