Toppbild6

Hund från SOS Animals Sverige

Att skaffa hund, oavsett om det är en svensk eller spansk, ska alltid vara ett väl genomtänkt beslut. Alla hundar förtjänar självklart det bästa från oss, de har inte valt oss utan tvärtom. När man öppnar sitt hem för en hund följer också ett stort ansvar – det är vår skyldighet att ge den hund vi valt bästa möjliga liv – deras liv ligger i våra händer.

Att adoptera från SOS Animals innebär därför att vi ställer krav på de hem våra hundar placeras i. Hundar är flockdjur vilket innebär att de vill spendera sin tid tillsammans med dig. SOS har en maxgräns på totalt fyra timmar ensamhetstid per dag, ingen hund förtjänar att bli lämnad ensam hela dagar! Detta gäller självklart även om det finns fler hundar i familjen, du är viktigast i denna fråga. Om du jobbar heltid och inte kan ha din hund med dig på arbetet måste det finnas en lösning för hunden. Tillgång till dagis eller hundvakt och ett bra nätverk omkring dig blir då extra viktigt.

Alla hundar förtjänar också att bli behandlade med kärlek och respekt. Människor har i årtusenden styrt hundens reproduktion och skapat ett unikt samspel mellan två olika arter. Hunden är verkligen, genom vår försorg, människans bästa vän – självklart ska också vi vara hundens bästa vän! Förutom att se till grundläggande behov som mat, skydd och omvårdnad har vi också ansvar för denna unika relation.

I träning, arbete och relation till våra hundar står SOS Animals Sverige för användandet av mjuka metoder och positiv förstärkning. Det är därför av största vikt att även de hem där vi placerar hundar delar vårt förhållningssätt. Vårt mål är inte bara att de hundar vi placerar i Sverige ska få stanna i sina hem livet ut, vi vill också att de nya hemmen ska vara bästa möjliga ur hundens perspektiv.

Med ”mjuka metoder” syftar vi på att alltid arbeta med positiv förstärkning i samspelet med hunden. Förenklat sett så finns det idag två olika discipliner inom hundvärlden. Det ena grundar sig i en ledarskapssyn. Många hävdar att människan är en flockledare som ska vara högst i rang och bestämma hur vardagen ska se ut och fungera. Här hörs tips som att ledaren ska äta först eller alltid gå först ut genom dörren. Synsättet har sin grund i förlegad forskning på djur i fångenskap där en strikt rangordning kan ses som följd av ett begränsat utrymme och begränsade resurser. Modern forskning har med råge visat att denna uppfattning om rangordning är felaktig. I den ”hårda skolan” är korrigeringar vanliga för att få hunden att lyda. Genom att korrigera icke önskvärt beteende så kan man få en hund som gör vad ägaren säger eftersom den vill undvika det obehag som fel beteende leder till. Vi tar avstånd från den typ av träningsmetod som använder sig av obehag så som ryck i kopplet eller arg röst för att få hunden att göra som man vill.

Viktigt att komma ihåg är att vi redan styr våra hundars liv. Det är du som bestämmer när din hund får mat, när den får göra sina behov, när den får springa lös. Med denna absoluta bestämmanderätt följer ett stort ansvar.

Att arbeta med mjuka metoder innebär istället att bekräfta och se de bra beteenden som hunden bjuder på av sig själv. Hundar är individer som behöver olika träning och uppmuntran för att växa och utvecklas. Istället för flockledaren som hunden blint ska lyda bör man se sig som vägledaren som hjälper hunden och uppmuntrar de beteenden vi önskar. Här finns träningsmetoder med till exempel klicker eller skvallerträning för att förstärka bra beteenden. En stor del av den här typen av träning handlar om att det ska vara roligt att träna inte bara för dig utan framförallt för hunden. Därför gäller det också att ta reda på vad som motiverar just din hund – bästa godiset, bästa leksaken, bästa stället att bli kliad på. Genom lek och genom att inte ställa för höga krav på din hund kommer ni fortare fram till det mål du satt upp samt skapar en sundare, mer beständig och bättre relation.

Sammanfattningsvis är valet av förhållningssätt och träningsmetod till syvene och sist en etisk fråga. Vi kan få en hund att lyda på flera olika sätt. SOS Animals Sverige står för användandet av mjuka metoder i träningen av våra hundar, det är viktigt att du tänker igenom var du står.

Vi kan garantera att den som gläds åt sin hunds framsteg och fokuserar på tillfällen att berömma och belöna kommer att få ett roligare hundägarskap än den som väljer den hårda skolan. Som en bonus får du även en lyckligare hund!